Nahubnik zaso winowatosć

pjatk, 11. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Praha (ČŽ/K/SN). Wot wčerawšeho štwórtka wobsteji po cyłej Čěskej winowatosć, znutřka twarjenjow nahubnik měć. Wužiwać dyrbja jón tež w přede­wzaćach, w kotrychž so trěbny wotstawk mjez wosobami njeda dodźeržeć. W towaršnych rumnosćach šulow je nahubnik tohorunja trěbny, w rjadownjach nic. Dotal bě w Čěskej trjeba, nahubnik jenož w regionalnym wobchadźe, na zarjadach a we wobchodach měć.

Praske ministerstwo strowotnistwa bě nowe naprawy wukazało, po tym zo dochadźeše w kraju nimale wšědnje k nowym rekordam natyknjenjow z koronawirusom. Hdyž bě pjatk tydźenja rekord 796 nowonatyknjenjow wob dźeń wučinjał, „skoči“ tón naslědnu wutoru njejapcy na 1 164 nowych padow, a wčera měješe jich z 1 382 nowoinfekcijemi jasnje wjace. Najhórša je situacija nastupajo ­natyknjenja w Praze samej. Tam bě minjeny tydźeń 96 schorjenjow na 100 000 wobydlerjow. Němska a Belgiska stej ­Prahu tohodla do „čerwjeneje lisćiny“ rizikowych městow zastopnjowałoj. Po słowach premiera Andreja Babiša čaka na Čěsku „horca“ nazyma.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND