Kaczyński chce do knježerstwa

pjatk, 25. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Zakoń wo zwěrinoškiće zbudźa dalše protesty plahowarjow kožuchačow

Waršawa. Kriza pólskeho knježerstwa dale traje. Wudyriła bě wona po wothłosowanju pólskeho sejma wo nowym zakonju za škit zwěrjatow minjeny pjatk. Po nim maja wšitke plahowarnje kožuchačow – 438 po cyłym kraju – w běhu jednoho lěta zawrěć. Zakoń běchu z wjetšinu hłosow schwalili, dokelž běchu tež zapósłancy opozicije za njón hłosowali.

Runočasnje pak bě so wukopało, zo je so cyłkownje 53 zapósłancow koalicije, z nich na wšě 38 z rjadow knježaceje ­narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć (PiS), přećiwo zakonjej wuprajiło. Předsyda PiS Jarosław Kaczyński reagowaše přewšo hněwnje a měješe to za wosobinske skřiwdźenje. Zakoń dźě bě na jeho iniciatiwu nastał. Wón je po­trjechenych „wotchilerjow“ suspendował a hrozy samo z dočasnymi wólbami. Za to wšak by w parlamenće wjetšinu dweju třećinow trjebał. Nimo toho njeje scyła wěste, zo by PiS wólby dobyła.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND