Spomóžny wopyt

wutora, 29. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Bratislava (SŽ/K). Ukrainski prezident Wolodymir Želenskij je oficialnje Słowaksku wopytał. Při tej składnosći podpisa­štaj wón a jeho słowakska kolegina Zuzana Čaputová dwě zrěčeni. Jedne dowola Ukrainje wužiwanje Užgorodskeho lětanišća, tamne předwidźi rozšěrjenje zhromadnosćow na hranicach, hłownje na jich přechodach a nastupajo transport tworow. Na nowinarskej konferency Čaputová zwurazni, „smój z hosćom pře­zjedneho nahlada, zo su poćahi mjez Słowakskej a Ukrainu jara dobre a konstruktiwne. Ukraina je naš najwjetši susod a nam ekonomiska prosperita.“ Po rozprawach słowakskich medijow pojednaštaj hłowje wobeju statow tež aktualnu situaciju w zwisku znowa so rozšěrjaceje koronapandemije w Europje, pohłubšenje kooperacije na polu infrastruktury, tak rozwiće železniskeho a pućowanskeho wobchada kaž tež dalše zhromadne dźěło w kulturje a sporće. Nastupajo połoženje na wuchodźe Ukrainy je prezidentka Čaputová Želenskemu k jeho zeskutkownjenym kročelam gratulowała. „Směmy konstatować, zo w Donbasu brónje najdlěje mjelča.
wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND