Tójšto wučerjow so natyknyło

srjeda, 30. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja z čěskeje stolicy za Serbske Nowiny

Po poměrnje „normalnym“ lěću z mjenje horcymi temperaturami je so wjedro minjeny pjatk tež w Čěskej chětro wochłódniło. Na hórskich hrjebjenjach Rudnych horin, Kyrkonošow a Šumawy błyšćeše so minjeny kónc tydźenja samo hižo prěni lětuši sněh. Dešćowa fronta da hładźiny rěkow stupać a wobradźi přirodźe hižo trěbne wolóženje, wšako bědźi so susodny kraj runje tak kaž Sakska z dołho trajacej suchotu. Nazyma njewoznamjenja pak jenož dešćikojte wjedro a hriby­zběranje, štož je mjez Čechami přewšo woblubowana kónctydźenska zaběra. Wona wobradźa jim cyły rjad swjedźenjow. 28. požnjenc, dźeń swj. Wjacława, patrona Čěskeje, skićeše mnoho zajimawych akcijow. Tak móžachu sej Praženjo barokny mechanizm Lorety wobhladać a zwěsćić, kak jeje zwonohra dokładnje funguje. W Loreće, na dworje kapucinskeho klóštra na Hradčanach, zaklinčachu na dnju swj. Wjacława 1695 prěni króć zwony woblubowaneje zwonohry. W křižnej chódbje twarjenja wuhladaš samo mólbu Róžeńčanskeje putniskeje cyrkwje.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND