×

Powěsć

Failed loading XML...

Přetrjeba cyrobiznow spochi wyša

štwórtk, 17. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

REKORDNE mnóstwo cyrobiznow je so w Čěskej loni přetrjebało, inkluziwnje stratow a wotpadkow cyłkownje 796,5 kilogramow na wosobu. Porno lětu 1993 je to přibytk wo nic mjenje hač 65,5 kilogramow. W minjenym lěće samym je so přetrjeba cyrobiznow wo 6,8 kg zwyšiła. To wozjewi na nowinarskej konferency sobudźěłaćerka Čěskeho statistiskeho zarjada Renata Vodičková. Zastupnica ČSÚ rjekny, zo něhdźe třećinu přetrjeby wučinjeja straty a wotpadki. Naslědnje wona wuzběhny, zo su lońšemu sylnemu přirostej přetrjeby cyrobiznow někotre pozitiwne wobstejnosće polěkowali. Tak su 2019 mzdy chětro rostli, bjezdźěłnosć bě niska a skala płaćiznow poměrnje stabilna. Dale wona rjekny: „Historisce najwyša přetrjeba na wosobu bě minjene lěto pola rajsa, mjenujcy 6,7 kg, pola pjeri­znoweho mjasa z 29 kg, twarožka z 13,8 kg, druhich produktow z mloka z 35,2 kg a pola južnych płodow ze 37,5 kg. Porno tomu je loni přetrjeba mineralnych wodow a njealkoholiskich napojow wo 4,7 litrow na 246,8 litrow na wosobu spadła. Za to je so konsumowanje limonadow wo jedyn procent na 95,8 litrow zwyšiło.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND