Čěska před wužadanjom

srjeda, 30. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja z čěskeje stolicy za Serbske Nowiny

Praha. Runje tak kaž w druhich krajach Europskeje unije zahajichu njedźelu, 27. hodownika, w Čěskej republice cyłostatne šćěpjenje wobydlerstwa přećiwo koronawirusej. Prěnich 9 750 šćěpjenskich dozow wot předewzaćow BioNTech a Pfizer běchu zamołwići hižo sobotu pod krutymi wěstotnymi naprawami do Prahi a Brna dowjezli. Tak móžachu lě­karjo w Centralnej wojerskej chorowni w Praze prěnjemu „woporej“ Andrejej Babišej – čěskemu ministerskemu prezidentej – horco požadanu injekciju dać. „Tute lěto bě najhórše lěto w modernych stawiznach Čěskeje republiki. Tójšto našich wobydlerjow je kowida-19 dla ze­mrěło. Šćěpiwo je nam wulka nadźija, zo so bórze nawróćimy k normaliće“, wu­zběhny Babiš. To je tež nuznje trjeba, wot njedźele płaći w susodnym kraju zaso kruta statna karantena ze zawrjenymi wobchodami a hosćencami kaž tež ze zakazom, mjez 21 a 5 hodźin rano zwonka swojeho bydlenja přebywać. Po injekciji dósta ministerski prezident swój šćěpjenski wupokaz, w kotrymž ma zapi­sany termin za druhe šćěpjenje 21 dnjow pozdźišo.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk