Hoberski nawal na horiny

srjeda, 13. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja z čěskeje stolicy za Serbske Nowiny

Praha. Najrjeńše zymske wjedro a čerstwy sněh wabještej minjeny kónc tydźenja tójšto ludźi do přirody. Hačrunjež su zymske sportowe srjedźišća koronapandemije dla tuchwilu zawrjene, nochcychu so něko­tři zymscy sportowcy dožiwjenja w sněze na čerstwym powětře wzdać. Tak dožiwi juhočěska Šumawa sobotu a njedźelu hoberski nawal zahorjenych sněhakowarjow. Tež do centruma zymskeho sporta Bedřichov w Jizerskich horinach bě sej telko přiwisnikow běłeje pychi dojěło, zo dóńdźe tam njedźelu hižo­ rano krótko do wosmich k wobchadnemu chaosej. Policija dyrbješe dróhu do wsy samo zašlahać.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk