×

Powěsć

Failed loading XML...

Mzdy zwyšene

wutora, 12. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Praha (ČŽ/K/SN). Wot spočatka noweho lěta je so w Čěskej po zakonju minimalna mzda wo 600 krónow na 15 200 krónow (něhdźe 575 eurow) pozběhnjena. Runočasnje zwyšichu tež zaručenu mzdu, kotruž dóstawaja dźěławi we wosom stopnjach wotpowědnje fachowosći, zamołwitosći a dźiwajo na komplikowanosć dźěła. Přijimar minimalneje mzdy zasłuža při normalnym tydźenskim dźěłowym času na hodźinu 90,50 krónow (3,45 €), dóstawar zaručeneje mzdy wotnjese sej za hodźinu znajmjeńša 181 krónow (6,90 €). Byrnjež lětuši přibytk minimalneje mzdy we wysokosći 600 krónow (ca. 23 €) wo wjele niši był hač lońši – tehdy bě 1 250 krónow (ca. 50 €) wučinjał – su předewzaćeljo přećiwo naprawje wustupowali. Předewzaćelske zwjazki na to pokazuja, zo móže za čas ­koronawirusoweje krizy tež najmjeńše powyšenje mzdow małe a srjedźne firmy w eksistency chutnje wohrozyć. Dźěłarnistwa běchu sej zwyšenje minimalneje mzdy wo 1 400 krónow (ca. 54 €) žadali, z argumentom, zo nje­měli w Čěskej ludźo z najnišej zasłužbu mjenje zasłužić hač w Pólskej abo Słowakskej. Po přiměrjenju tarifow zwyša wot 1.
wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND