Pjenjezy z wyšin a z ćišćaka

póndźela, 11. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

POSLEŠĆO wutřasć a je čerstwje přewětrić słuša samozrozumliwje k prawi­dłownym wobstaranjam při rjedźenju spanskeje stwy. W morawskej Ostravje je tak tež rentnarka činiła, bydlaca z mandźelskim w 9. poschodźe platoweho wysokodoma. Tola hinak hač pola bajkoweje knjeni Holdy (Holle) njejsu při tym sněhowe mjetele na zemju padali, ale z balkona krónowe bankowki wšěch móžnych hódnotow přisamom so sypali. Wboha seniorka je tak njezbožownje cyłe swójbne, za čas žiwjenja nalutowane zamóženje we wysokosći 170 000 krónow do powětra wuklepała. Poprawom běchu myslene za stare dny a za dźěći.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk