Tež w Radworju trjebaja pomoc staršich a aktiwnych hrajerjow

srjeda, 27. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Chrystof Šěrak (naprawo ze zelenej blešu, Radwor) njeje jenož wrotar prěnjeho koparskeho mustwa Sportoweho towarstwa Radwor, ale angažuje so zdobom za Radworski koparski dorost.  Foto: Jörg Stephan Chrystof Šěrak (naprawo ze zelenej blešu, Radwor) njeje jenož wrotar prěnjeho koparskeho mustwa Sportoweho towarstwa Radwor, ale angažuje so zdobom za Radworski koparski dorost. Foto: Jörg Stephan

Loni kónc lěta běštej tu prěnjej přinoškaj Tadeja Cyža wozjewjenej. Dorostowymaj trenarjomaj Jurjej Bjeńšej wot Sokoła Ralbicy/Hórki a Clemensej Škodźe­ wot Sportoweho towarstwa Mariji­na hwězda bě Njebjelčan pjeć jena­kich prašenjow stajił. Dźensa wotmołwja na nje Chrystof Šěrak, kopar Radworskeho sportoweho towarstwa.

Zaso je přestawka w amaterskim sporće. Kak z njej we wašim towarstwje wobchadźeće?

Ch. Šěrak: Je wězo škoda, zo njejsu tónraz žane halowe turněry. Tež naš domjacy w Radworju njemóžemy přewjesć. Tón bě wosebje za dźěći a młodźinu rjany event w zymskej přestawce. Halowa kopańca je předewšěm techniku nastupajo wulki dobytk młodym koparjam. Sportnišćo kaž tež hala w Radworju stej tuchwilu wězo zawrjenej. Za mnje wo­sobinsce to rěka, zo mam trochu wjac chwile so studijej wěnować. Ale kopańca mi runje tak pobrachuje kaž wšěm tamnym našeho towarstwa.

Kotre kmanosće a kajkosće dyrbi wustojny dorostowy trenar měć? Što je w treningu z dźěćimi wažne?

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND