Sport (16.11.18)

pjatk, 16. nowembera 2018 spisane wot:

FSV Zwickau w Kamjencu

Jednota Kamjenc, načolnik krajneje koparskeje ligi, hraje jutře w 13 hodź. doma w Kamjencu přećiwo FSV Zwickau, kotryž kopa hewak w třećej lize Němskeje. Je to duel w štwórćfinalu wo krajny pokal. Zachod Nordstraße steji jenož hosćom ze Šwikawy k dispoziciji. Wšitkich domjacych přihladowarjow prosy Jednota wo wužiwanje zachoda na Dittrichowej. Tež tam namakaće w njeposrědnjej bliskosći zarjadniskeho areala dosć parkowanskich móžnosćow. Wšitke kasy wotewrja w 11.30 hodź. Połny zastup płaći dźewjeć eurow, potuńšeny sydom eurow a dźěći do 14 lět smědźa sej hru zadarmo wobhladać. Zastupne lisćiki za cyłe lěto, sudniske abo druhe wupokazy za tutu partiju płaćiwe njejsu. Dalšej pokalnej hrě na krajnej runinje:

17.11.  15:30  Kamjeničanski FC

  – Biskopičanske KT 08

18.11.  13:00  Drježdźany Laubegast

  – Budissa Budyšin

Kónctydźenska kopańca

17.11. 13:30  FSV Łuty

  – ST Marijina hwězda

17.11.  13:30  ST Lubuš – SJ Njebjelčicy

17.11.  13:30  HZ Rakecy II / Sćeńca

  – SJ Chrósćicy II

18.11.  11:00  LSV Hory

  – Módro-běli Kulow

18.11.  13:30  ST Radwor

  – ST Kinspork/Łužnica

18.11.  13:30  Drohotka Ramnow

  – Rakečanske ST

18.11.  13:30  Sokoł Ralbicy/Hórki

  – Póst Germ. Budyšin

Kołwrótna hra bjez dobyćerja

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:

Koparska tabulka krajneje klasy

1. FC Neugersdorf II 10 21 : 12 22

2. LSV Nowe Město 10 28 : 10 20

3. SZ Drježdźany-Strěžin 10 19 : 10 19

4. Laubegast 10 23 :12  18

5. SG Weixdorf 10 20 : 18 16

6. VfB Běła Woda 1909 10 32 : 20 15

7. SC Borea Drježdźany 10 15 : 14 14

8. ST Ćisk 10 18 : 20 12

9. SC Großröhrsdorf 10 16 : 13 11

10. FSV Oderwitz II 10 12 : 14 11

11. SJ Chrósćicy 10 21 : 29 10

12. Rotacija Drježdźany 10 15 : 26 9

13. ST Horni kraj-Sprjewja 10 13 : 38 7

14. ST Trjebin 10 9 : 26 5


VfB Běła Woda

– SJ Chrósćicy 4:4 (3:1)

Zestawa hosći: Králíček – Püschel, B. Cyž, Sentivan, L. Zahrodnik (65. F. Cyž), M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Henčl, Młynk (89. Lešawa), Špitank (46. Kral), Beneš

termin turněra: 2. měrc 2019

městnosć: Sportowa hala na Budyskim Třělnišću

čas: 8 do 16 hodź.

zarjadowar: Serbski Sokoł z.t.

wuhotowarjo: Sokoł Budyšin z.t., Škit Budyšin, Mustwo 1296

kontaktna e-mailowa adresa: serbski­

zaměr turněra: Pod sokołskim hesłom „Sportej a narodej – zdar!“ chcemy sport a lóštnu zabawu hajić. Zdobom chcemy styki mjez serbskimi wolejbulistkami a wolejbulistami a dalšimi sportowčemi a sportowcami skrućić a Serbski Sokoł dale popularizować.

přeprošene mustwa: Na turněr witane su mustwa dotalnych turněrow a nowačcy. Wolejbulowe cyłki z wukraja znowa njepřeprosymy. Kóždy wolejbulist/kóžda wolejbulistka, kotryž/kotraž so do jednoho mustwa zarjaduje, njech so w swójbje sportowcow derje čuje.

Z wulkotnej moralku k dypkej

srjeda, 14. nowembera 2018 spisane wot:

FC Energija Choćebuz

– Sportowi přećeljo Lotte 2:2 (0:1)

Zestawa domjacych: Spahić – Weidlich, Schneider (74. Beazit), Matuwila, Holthaus, Kruse, de Freitas, Viteritti, Schlüter (55. Mamba), Rangelow (74. Geisler), Scheidhauer

Z docyła prěnim mocy měrjenjom ze Sportowymi přećelemi z Lotte njemóžeše a nochcyše trenar Claus Dieter Wollitz spokojom być. A to, dokelž njesteješe škit FC bjez zranjeneho Marca Steina wěsće. Při premjerje přećiwo Lotte w prěnim połčasu žane šansy za hosćićela nastali njeběchu. Na tamnej stronje pak reagowaše Fabian Holthaus w nuzy přećiwo Sina­nej Karweina w šěsnatce njelepje, tak zo Maximilian Oesterhelweg jědnatku do přestawki k 1:0 (44.) přetwori.

Tež pola načolnika žane dypki

wutora, 13. nowembera 2018 spisane wot:

Volleys Koblicy – Viktoria Worklecy 3:1 (25:17, 18:25, 25:17, 25:20)

Aktualna tabulka wobwodneje ligi

1. Volleys Koblicy 7 21 : 4 21

2. CVJM Zhorjelc  7 18 : 9 17

3. Viktoria Worklecy 6 14 : 8 11

4. MSV Budyšin 04 II 6 11 : 13 8

5. Módro-běli Wojerecy II 5 8 : 9 6

6. TSV Niederoderwitz 5 6 : 12 5

7. OSSV Kamjenc 6 7 : 15 4

8. ST Wulka Dubrawa 5 5 : 12 3

9. TSV Kundraćicy 5 5 : 13 3


Jenož tydźeń po ćežkej wonkownej hrě w Zhorjelcu mějachu wolejbulisća ST Viktoria Worklecy dalši ćežki nadawk před nosom. Na tamnej stronje saka steješe zestupnik ze sakskeje klasy a aktualny načolnik wobwodneje ligi. Hač na libera Daniela Wałdu stejachu Worklečanam wšitcy hrajerjo k dispoziciji, tak zo móžachu hosćo z wosmjomi nastupić.

Wuspěch za Budyski billardowy dorost

wutora, 13. nowembera 2018 spisane wot:

Kónc winowca wojowachu sakscy­ billardowcy wo titule krajnych mištrow. W Freibergu zetkachu so najlěpši sportowcy starobnych klasow U 17 a U 19 Vogtlanda, Lipska a Hornjeje Łuži­cy, zo by­chu so w disciplinach pool a karambol wubědźowali. Wšitcy dobyće­rjo zastu­puja klětu w aprylu zhromadnje sakske mustwo na němskich mišterstwach w hessenskim Bad Wildungenje.

Za Budyske mustwo „MSV 04 BiGa Budyšin“ dojědźe sej 13lětny gymnaziast Janoš Nuk do Freiberga, kiž hraje swoju druhu aktiwnu sezonu. Wón chcyše so porno lońšim prěnim nazhonjenjam polěpšić a w najlěpšim padźe wo medalju w poolowymaj disciplinomaj na dźewjatku (9-Ball) a na dźesatku (10-Ball) wojować, hačkuli słuša k najmłódšim hrajerjam.

We wosmifinalu pokala přěhrali

wutora, 13. nowembera 2018 spisane wot:

ST Marijina hwězda

– Wojerowski FC 1:2 (0:0)

Zestawa domjacych: D. Matik – R. Cyž, Škoda, Rab, Ch. Cyž, Pjetaš, Kuring, Hawš (49. Bělk), Peschmann, P. Schmidt (71. Winkler/80. Lipič)

Z dotalnej wuspěšnej seriju w chri­bjeće chcychu chowancy trenarja ST Marijineje hwězdy Erwina Kleinmanna faworitej ze Zusoweho města we wokrjesnym pokalnym kole paroli skićeć. To so tež přez dołhe fazy hry poradźi. Wob­čuchanska faza na spočatku partije pak nasta­ła njebě, dokelž mějachu hosćo po někotrych sekundach hnydom prěnju móžnosć. Nadběhowar pak třěli nimo wrotow, kotrež škitaše Dawid Matik. Wobaj­ cyłkaj sej wosebje w srjedźnym polu ničo njedarištej, škitaj steještej wě­sć­e a tak nasta jenož mało móž­nosćow. Wólny kop Jakoba Pakoßnicka w 13. min. ze zdalenosće 20 metrow bě hižo šibjeńcu wrotow docpěł, w poslednim wokomiku pak wrotar hosći Florian Rang bul z kuta škrabny. Najwjetšu šansu na nawjedowanje měješe w 24. min. Feliks Pjetaš, jako wón po přihrawce Pakoßnicka sam na wrota běžeše. We wrotarju Rangu pak namaka swojeho mištra.

Kulowskich šulerjow mytowali

wutora, 13. nowembera 2018 spisane wot:
We wobłuku 750. narodnin města Wojerec přewjedźechu 12. Hoywoj-cityjowy běh. Lucas Franz, kiž wot awgusta swoje socialne dobrowólne lěto na Kulowskej wyšej šuli­ „Korla Awgust Kocor“ absolwuje, měješe za swój prěni nadawk, wobdźělenje na bě­hu organizować. To so jemu derje poradźi. Stopnjowaše ličbu Kulowskich běha­rjow wot dweju na 24 procentow wšěch šulerjow. Tak wobsadźi Kulowske kubła­nišćo w rankingu wyšich šulow 1. městno a dósta na jedne lěto pućowanski pokal. Tón steji nětko w koridorje před wučerskej stwu. Z pokalom přepodachu Kulow­čanam tež dobropis w hódnoće 150 eurow za wupožčenje sportoweho mobila. Wjednistwo šule dźakowaše so wšěm wobdźělnikam a wosebje Lucasej Franzej. Foto: Achim Nowak

Snadny wuslědk w načolnej hrě

wutora, 13. nowembera 2018 spisane wot:

CVJM Zhorjelc – Viktoria Worklecy 3:1 (25:21, 27:25, 22:25, 25:23)

Za Worklecy hrajachu: Marko Brězan, Jan Bětnar, Ludwig Eckert, Marcel Rjelka, Józef Krawc a Daniel Wałda

Na 4. hrajnym dnju bě druhi wobwodneje ligi pola třećeho nastupił. Předznamjenja za Worklečanow pak dobre njeběchu. Tři dny do duela zrani so hłowny nadběhowar Stephan Gedik a tež Clemens Eckert njesteješe k dispoziciji. Tak hraješe jenož šěsć Worklečanow z liberom Danielom Wałdu jako nadběhowarjom.

Kak jenož dale ?

póndźela, 12. nowembera 2018 spisane wot:

Motor Kumwałd

– ST 1922 Radwor 2:0 (0:0)

Zestawa hosći: Jendrewski – Šěrak, Henka (74. Rachela), Zähr, Omran, Nuk, Reinecke (87. Hetaš), Bauer, Schulze, Mark (83. Kral), Glücklich

Po słabym wustupje w Bukecach chcychu koparjo Radworskeho ST skónčnje raz tři dypki docpěć. Po 90 mjeńšinach pak bě jich dypkowy staw samsny kaž do hry. Koncentrowany start Radworčanow wjedźeše k tomu, zo wědźeše sej přećiwnik jenož z dołhimi třělwami pomhać. Filip Mark a Stephan Reinecke w nad­běhu spytaštaj škitarjow zahe atakować. Woprawdźite šansy pak njemóžeštaj sej nadźěłać. Po 15 mjeńšinach wothrawaše so wulki dźěl jednanja w srjedźnym polu, wšako nochcyše žane mustwo zmylki worać. Tež Kumwałdźenjo njeběchu kreatiwni dosć, a přihladowarjam bě skerje wostudłe. Najlěpšu móžnosć měješe Daniel Nuk krótko do přestawki, jako sam před wrotarjom přetworić njezamó.

nawěšk

nowostki LND