Sport (09.02.24)

pjatk, 09. februara 2024 spisane wot:

Serbski koparski derby

We wokrjesnej wyšej lize steji na hrajnym planje serbski koparski derby, a to njedźelu w Radworju. W samsnym času hraja w krajnej klasy Chróšćenjo.

11.02.  13:30  Budissa Budyšin –

  ST 09 Arnstadt

11.02.  14:00  SJ Chrósćicy –

  FSV Nowosólc-Hródk

11.02.  14:00  ST Radwor –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

Přihotowanske koparske hry

Wokrjesny ligist sportowe towarstwo Marijina hwězda testuje dźensa wječor pod swětłomjetakami w Kamjencu a zastupjer wokrjesneje klasy SJ Njebjelčicy njedźelu we Wojerecach.

09.02.  18:30  HZ Łužica –

  ST Marijina hwězda

11.02.  14:00  Wojerowski FC II –

  SJ Njebjelčicy

17.02.  11:45  TSV Połčnica II –

  SJ Njebjelčicy

Kickerowy turněr

Lětuši kickerowy turněr Wotrowskeje młodźiny přewjedźe so sobotu, 9. měrca, w tamnišej starej šuli. Maksimalnje 64 dwójkow smě sobu hrać. Přez 50 je so hižo přizjewiło. Na Facebooku su přizjewjenja hišće móžne. Cyłki zahraja so wot 13 hodź., prěnja hra započnje so w 14.30 hodź.

Kćenjowe běhi a kolesowanje

Liški po sylnej hrě podleželi

štwórtk, 08. februara 2024 spisane wot:

Lodowe mjedwjedźe Regensburg –

Łužiske lodohokejowe liški 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Hra započa so jara aktiwna a Liški pokazachu hižo w prěnich mjeńšinach dwě, tři rjane móžnosće. Tola lodowe mjedwjedźe docpěchu hnydom při prěnim prawym nadběhu prěnje wrota. Prěnja zestawa domjacych bě na lodźe a hrajer ze złotym nahłownikom Andrew Yogan přetwori k 1:0 (5.). Złoty nahłownik Regensburga njeje jenož znamjo za najlěpšeho třělca wrotow swojeho mustwa, ale tež z wotstawkom najlěpšeho cyłeje ligi. Liški hrajachu w prěnim wotrězku aktiwnje sobu a mějachu statistisce samo wjace šansow hač hosćićeljo. Ći běchu pak zaso prosće efektiwniši a třělichu 2:0 (13.). Abot Girduckis steješe na prawym městnje a suny hrajny nastroj pod pažu Matthewa Galajdya do saka. Na stronje Liškow měještaj Ville Järveläinen a Sam Dove-McFalls sylne móžnosće na wrota, njepřińdźeštaj pak z čornej tačelu nimo Thomasa McColluma.

Serbske šule w regionalnym finalu

srjeda, 07. februara 2024 spisane wot:

Za regionalne šulerske finale „Młodźina trenuje za olympiju“ we wolejbulu w starobnej klasy SK III běchu so hnydom tři serbske cyłki kwalifikowali. Holče mustwo z Ralbic, hólče mustwo z Worklec a hólči cyłk Serbskeho gymnazija Budyšin.

Zastupnistwo Serbskeho gymnazija Budyšin zahaji turněr ze swojej prěnjej hru přećiwo gymnaziastam z Niskeje a doby prěnju sadźbu 25:18. Druhu sadźbu wotedachu Budyšenjo na Nisku 22:25. W rozsudnym tiebreaku podležachu 9:15. W druhej hrě nastupichu Worklečan hólcy přećiwo gymnazijej ze Žitawy. Z rezultatom 19:25 a 15:25 z wida Worklečanow su přěhrali. Tež w třećej partiji dnja podleža Worklečan hólče mustwo po třomi sadźbami (13:25, 25:19, 12:15). Štwórtu hru dnja dobychu Žitawčenjo přećiwo serbskim gymnaziastam 25:21 a 27:25. W serbskim derbyju podležachu Worklečan hólcy 25:23, 12:25 a 16:14 snadnje wolejbulistam z města.

Holcy z Ralbic běchu so prěni raz na regionalnym finale wobdźělili a nazběrachu tójšto nazhonjenjow. Přećiwo gymnazijam ze Žitawy, Niskeje a Biskopic stajnje 0:2 podležachu. Zdźěla pak běchu hry chětro wuske.

kónčny rezultat:

hólcy WK III

1. F.-Schleiermacherowy gymnazij Niska

Sponsorowy turněr Budissy

srjeda, 07. februara 2024 spisane wot:
Mustwo trenarjow dorosta Budissy Budyšin je zašły štwórtk halowy koparski turněr sponsorow dobyło. We wjacezaměrowej hali Gottlieba-Daimleroweje wyšeje šule přesadźi so wone přećiwo zastupnistwu předewzaća Mayer a cyłkej Energijowych a wodowych zawodow Budyšin. Na dalšich městnach sćěhowachu mustwo fitnesowy studijo Clever fit, Hantušec awtowy dom, kotrež hraješe zhromadnje z bankownikami Ludoweje banki Drježdźany-Budyšin, twarski zawod Hentschke a mustwo fanow Budissy Budyšin. Foto: Jörg Stephan

Tři sadźby za tři dypki

wutora, 06. februara 2024 spisane wot:

Za prěnje zastupnistwo zasadźene běchu: Fanny Hassemeier, Marina Köhler, Stefanie Köhler, Jennifer Otto, Constance Pötschke, Rejzka Rawšec, Kathrin Spiesec, Tadeja Šeferec, Rejzka Wjeńcyna; trenarka: Daniela Kralec

Sobotu bě so prěnje wolejbulowe zastupnistwo žonow Viktorije Worklecy do Běłeje Wody po­dało. Běłowodźanki hrajachu prěnju hru přećiwo Póst Drježdźanam, potajkim přećiwo načolnikej tabulki. Domjace zastupnistwo steješe na pjatym a z tym předposlednim městnje sakskeje klasy stafla wuchod. Tež hdyž bě zaměstnjenje tak rozdźělne, poradźi so Běłowodźankam po zastatku dweju sadźbow wurunać 2:2 (16:25, 16:25, 25:21, 25:20), tak zo so tiebreak wuhra. Tola Drježdźanjanki wobchowachu čuwy a rozsudźichu hru naposledk 15:8 za sebje. Běła Woda wudoby sej z kóncom prěnjeje hry dalši dypk w tabulce a bě z tym po dypkach z Worklečankami wurunała.

TSG Hamor Běła Woda –

ST Viktoria Worklecy 0:3

(21:25, 15:25, 10:25)

Widźał,słyšał, napisał (06.02.24)

wutora, 06. februara 2024 spisane wot:

Awtor dźensa

Jurij Bjeńš

Posledni test za SJ Chrósćicy

wutora, 06. februara 2024 spisane wot:

ST Horni kraj Sprjewja –

SJ Chrósćicy 2:2 (1:0)

Zestawa hosći: Králíček – Mark, B. Cyž, Černohorský, Kreuz, L. Zahrodnik, Hawš, M. Zahrodnik, Bjeńš, G. Zahrodnik, Marx, D. Žur, Matik, Wencl

Po dobyću testoweje hry přećiwo HZ Łazej/Běłemu Chołmcej testowachu Chróšćenjo posledni raz do starta druheje połserije na kumštnym trawniku w Korzymje. Tamniši cyłk ST Horni kraj Sprjewja njeje njeznaty přećiwnik, wšako kopachu tež někotre lěta w krajnej klasy.

Hosćo derje do hry startowachu a ju kontrolowachu. Tola spočatnje sej nimo někotrych třělwow z distancy dobre šansy njewuhrachu. Po dwaceći mjeńšinach so tež domjacy do hry namakachu. W tutej fazy přihotowanskeje partije njeběchu Chróšćenjo dosć konsekwentni a koncentrowani. Tak sej hosćićeljo někotre šansy wuhrachu a samo w 36. min. přez Toma Thomasa po wólnym kopje z hłójčku 1:0 nawjedowachu.

Delanscy Sokoljo pokal zakitowali

wutora, 06. februara 2024 spisane wot:

Koparjo mustwa starych knjezow přewjedźechu minjeny pjatk halowy koparski turněr. Nažel pak cyłkaj z Chrósćic a Hórkow chorosće a zranjenjow dla nastupić njemóžeštej. Tak hrajachu cyłkaj SJ Njebjelčicy, ST Marijina hwězda a dwě hosćićelskej zastupnistwje přećiwo sebi. Hraješe so po modusu kóždy přećiwo kóždemu stajnje dźesać mjeńšinow, a to w dwójnym kole. Wšitke hry sudźeše nazhonity sudnik Handrij Strélow.

Prěnje mustwo Sokoła, zdobom zakitowar pokala, přećiwo druhemu mustwu 2:1 doby a tež druha hra běžeše po předstawach domjacych přiwisnikow. Hra doby so jasnje 5:0 přećiwo Marijinej hwězdźe. Njebjelčenjo startowachu z dwěmaj remisomaj do turněra a w poslednjej hrě prěnjeho koła přećiwo Ralbičanam 1:0 nawjedowachu. Tola w kónčnej fazy zamóchu delanscy koparjo hišće wurunać.

Tabulka prěnjeho koła:

1. Sokoł Ralbicy/Hórki I 7

2. ST Marijina hwězda 4

3. SJ Njebjelčicy   3

4. Sokoł Ralbicy/Hórki II  1

Wuslědki (06.02.24)

wutora, 06. februara 2024 spisane wot:

Kopańca, wyša liga mužojo

VfB Kśišow – Budissa Budyšin 2:0 (1:0)

Biskopičanske KT – ST Arnstadt 3:1 (1:0)

1. VFC Plauen 14 29 : 11 34

2. Biskopičanske KT  15 36 : 18 33

3. FC Magdeburg II 14 39 : 17 32

4. Germania Halberstadt 14 41 : 20 32

5. VfB Kśišow 15 32 : 22 28

6. SG Union Sandersdorf 15 25 : 19 26

7. VfB Auerbach 15 23 : 22 22

8. SC Freital 15 22 : 22 19

9. Ludwigsfeldski KK 15 18 : 26 18

10. Jednota Wernigerode 15 30 : 29 17

11. Budissa Budyšin 15 22 : 28 15

12. VfL Halle  13 25 : 30 13

13. Motor Marienberg 15 17 : 52 13

14. FC Jednota Rudolstadt 15 18 : 28 11

15. ST Arnstadt 15 17 : 29 11

16. FC Grimma 14 13 : 34 10

Grandiozne sezonowe finale we Worklecach

póndźela, 05. februara 2024 spisane wot:

Za Worklecy hrajachu: Beno, Jakub a Jan Bobka, Marko Brězan, Ludwig Eckert, Stefan Gedik, Elias Kummer, Marcel Rjelka, Jan Zarjeńk, Józef Šnajder, Daniel Wałda a Sćěpan Wjeńka

We Worklečanskej sportowni bě wšitko spřihotowane za wulkotny wolejbulowy swjedźeń k sezonowemu wuklinčenju sakskeje klasy. Nimale sto přihladowarjow tworješe krasnu kulisu na tribunje. Tući dachu so wot dobreje nalady sportoweho DJa Romana Hainka zabawjeć a pohonjować. Nalada w mustwje běše dosć dobra, wšako su sej Worklečenjo z wonkownym dobytym dypkom w Pirnje hižo městno w tabulce skrućili.

ST Viktoria Worklecy –

Volleys Koblicy 3:1

(25:22, 25:19, 26:28, 25:20)

Domjacy chcychu z dobyćom přećiwo tabulkowemu susodej Koblicy pokazać, zo słušeja ze swojim wukonom na kóždy pad do sakskeje klasy. Z tutej motiwaciju dźěše mustwo na parket a wojowaše wo kóždy bul. Při stawje 19:14 zdaše so předskok wěsty, tola Kobličenjo móžachu zastatk hišće raz na 23:22 skrótšić, prjed hač poslednej nadaći Worklečanskeho kapitana Ludwiga Eckerta k dobyću sadźby wjedźeštej.

Serbska debata

nowostki LND