Buk hłowny podpěraćel Sokołow

wutora, 07. nowembera 2023 spisane wot:
Nowowutworjena koparska młodźina C Sokoła Ralbicy/Hórki ma z Róžeńčanskim sedłarskim mištrom Marekom Bukom noweho sponsora. Njedawno přepoda wón dorostowym koparjam nowu drastu w serbskich barbach. Prědku wotlěwa sedźa: Maks Wowčerk, Feliks Pawlik, Tizian Šnabel, Frederic Langa, Richard Dittrich, Linus Hrjehor, Jan Šmit, Christian Langa, Rafael Čornak, Robert Čornak a Jason Domš; zade wotlěwa steja: Marek Buk (sponsor), Paul Šrajer, Józef Měrš, Ludwig Dittrich, Luis Suchy, Sören Čórlich, Milan Čornak, René Zynda (trenar) a Matthias Möller (trenar). Dotal su koparjo z Delan we wokrjesnej lize stafla III pjeć wot sydom hrow dobyli. Foto: Konstantin Hrjehor

Wrotowy festiwal w Njebjelčicach

wutora, 07. nowembera 2023 spisane wot:

SJ Njebjelčicy – HZ Delni Wujězd/Łaz/ Běły Chołmc II 6:1 (4:0)

Zestawa hosćićela: N. Hahn – A. Reinecke, C. Reinelt, R. Hanuza, F. Domš, J. Matješk (68. P. Hrjehor), J. Lehmann (60. D. Cyž), A. Korjeńk, T. Čornak, N. Rudolf (79. G. Čornak), S. Rachela

Hosćo běchu Njebjelčanam dotal njeznaty kontrahent. Domjacy cyłk dyrbješe so chorosće a zranjenja dla štyrjoch hrajerjow wzdać.

Hra so derje za Njebjelčanow započa. Hižo w štwórtej mjeńšinje wothraje Jonas Lehmann bul z wurjadnym přehladom prěki na Symana Rachela, kiž bjez prócy 1:0 trjechi. SJN wukonješe dale ćišć na wrota přećiwnika. W 20. min. mějachu pak hosćo šansu na wurunanje. Clemens Reinelt bě po přećiwniskej ofensiwnej akciji njezbožownje jědnatku zawinował, ale kapitan hosći sadźi na zbožo bul na žerdź. We 28. min. třěli F. Domš po róžku bul preciznje Ronnyjej Hanuzy, kiž trjechi 2:0. Jenož štyri mjeńšiny pozdźišo zwyšichu Njebjelčenjo přez F. Domša na 3:0. We 38. min. samo hosćo wyskachu, wrota pak so nimohry dla njepřipóznachu. W 44. min. suny Rudolf po přihrawce F. Domša bul přez liniju.

Sokoljo štwórćfinale docpěli

wutora, 07. nowembera 2023 spisane wot:

HZ Huska/Hodźij –

Sokoł Ralbicy/Hórki 1:4 (0:2)

Zestawa hosći: Chr. Gloxyn – Heidorn, Rachela (63. Bejmak), Schultz, Budar (55. Mjechela), Domaška (74. Šiman), Wałda, Šołta, Woko, Korjeńk, D. Gloxyn

Ralbičenjo běchu před zastupnistwom z Huskeje/Hodźija, kotrež hraje we wokrjesnej lize, warnowani. Hrajne zjednoćenstwo mjenujcy w prěnimaj kołomaj wubědźowanja wo pokal Połčnicu a Wachau z wokrjesnej wyšeje ligi porazy.

Kónc w pokalnym wubědźowanju

póndźela, 06. nowembera 2023 spisane wot:

SG Wjelećin –

SJ Chrósćicy II 2:1 (2:0)

Zestawa hosći: Škoda – S. Handrik, Bětnar, Zynda, Mark, Wowčer, Wencel, C. Handrik (83. Kola), Donat (31. Matik), Rätze, Kř. Zahrodnik

Na reformaciskim dnju poda so rezerwa Chróšćan SJ do Wjelećina na pokalnu hru. Z dobyćom by so za koło poslednich wosom cyłkow kwalifikowała.

Hižo po štyrjoch mjeńšinach steješe za Wjelećanow 1:0. W natwarje zhubi škitar SJC bul a na to kombinowaše so ofensiwa Wjelećanow spěšnje do šěsnatki. Tam smokny nadběhowar bul do saka. Chróšćenjo mějachu swoju lubu nuzu na wuskim hrajnišću přećiwo agresiwnišemu přećiwnikej. Někotre razy pak so jim poradźi škitarjow domjacych při natwarje pod ćišć stajeć a tak zmylki prowokować. Wudobyte bule pak so přejednorje zaso zhubichu. W 20. min. znowa Wjelećenjo juskachu. Z dobrej kombinaciju so domjacy přez srjedźne polo kombinowachu. Tak móže naraz nadběhowar swobodnje před wrotami wotzamknyć a na 2:0 zwyšić.

Worklečanki mějachu sobotu we Wjelećinje přiwšěm swoje wjeselo, tež hdyž z 0:3 (12:25, 13:25, 16:25) přećiwo Kobličankam přěhrachu. Tak mjenowane wukubłanske mustwo trenarskeho duwa Pětr Bejmak/Aleksander Cyž móže z dotalnymi wukonami spokojom być. Přichodnej domjacej hrajnej dnjej we wobwodnej lize wuchodosakska změja holcy Viktorije Worklecy 16. decembra a 6. januara. Foto: Jörg Stephan

Z dobyćom na čole tabulki

póndźela, 06. nowembera 2023 spisane wot:

MSV Budyšin –

Viktoria Worklecy 1:3

(23:25, 25:19, 23:25, 23:25)

Sezona w sakskej klasy bě so za wolejbulistow ST Viktorije Worklecy přewšo pozitiwnje zahajiła. Štyri dypki w třoch hrach běchu dobry wukon.

Jako so prěnja hra Budyšanow přećiwo tabulkowemu susodej z Koblic jasnje z 0:3 přěhra, pokaza wšitko na to, zo budźe to jednore dobyće za hosći z Worklec. Tola tomu cyle tak njebě, w mustwje Budyšanow wojowaše kóždy za druheho. Tak dźeržachu prěnju sadźbu dołho wote­wrjenu a samo snadnje wjedźechu. Hakle na kóncu sadźby móžachu lěpje wobsadźeni hosćo rozsudne dypki k snadnemu sadźbowemu dobyću 25:23 docpěć.

Poprawom bychu Worklečenjo nětko dyrbjeli warnowani być a trochu wjace intensity do hry přinjesć. Tola to nawopačne so sta. Horstka fanow widźeše njeangažowany wustup swojeho teama. Dźesać nadaćow, bjez ćišća do saka abo nimo pola hrate, běchu dopokaz falowaceje koncentracije. Domjacy dóstachu z tym nadwahu a buchu z jasnym 25:19 za swoje bojowniske zasadźenje mytowani.

Widźał, słyšał, napisał (06.11.23)

póndźela, 06. nowembera 2023 spisane wot:

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Sport (03.11.23)

pjatk, 03. nowembera 2023 spisane wot:

Bórze rallye we Łužicy

26. mjezynarodna ADMV rallye we Łužicy pola Hamora přewjedźe so přichodny tydźeń wot 9. do 11. nowembra. Zešiwk z programom budźe wot póndźele online přistupny. Kartki pak móžeće hižo nětko pod www.lausitz-ralley.de skazać. Zastup za dźěći pod 12 lětami je darmotny. Kónctydźenski tiket za wšitke dny płaći 36 eurow, jednotliwy za pjatk 16 eurow a za sobotu 31 eurow.

Kónctydźenska kopańca

Za wšitkimi koparskimi hrami, kiž maja so jutře a zajutřišim na trawnikach přewjesć, steji wulki prašak. Štóž ma kumštne hrajnišćo abo twjerde, tón ma nimale stoprocentnu garantiju, zo smě so hrać.

04.11.  13:00  Budissa Budyšin –

  FC Jednota Wernigerode

04.11.  14:00  SJ Chrósćicy II –

  Motor Kumwałd

04.11.  14:00  Arnsdorfske KT –

  ST Marijina hwězda

05.11.  11:30  HZ Ralbicy/Pančicy II –

  HZ Wulka Dubrawa II/   Radwor II

05.11.  13:00  FC Energija Choćebuz –

  SV Babelsberg

05.11.  14:00  SJ Chrósćicy –

  FSC Wódrjeńca

05.11.  14:00  SZ Großnaundorf –

  ST Radwor

05.11.  14:00  Natw. Němske Pazlicy –

  Módro-běli Kulow

05.11.  14:00  Sokoł Ralbicy/Hórki –

  TSV Połčnica

Sportowej terminaj za klětu

Drježdźany dominuja w Niskej

štwórtk, 02. nowembera 2023 spisane wot:

Přezjednota Niska –

Dynamo Drježdźany 0:8 (0:4)

Zestawa domjacych: Sobczak – Wittek, Berg, Geduhn, Dominik (54. Schiller), F. Zieschang (72. Sarelo), Cellarius, Harbaum, Pluta (82. Odrzywolski), Schneider (61. Wobst), Löper (61. Zieschang)

Zestawa hosći: Broll – J. Meier (46. K. Park), Ehlers, Bünning (46. Lewald), Berger, Oehmichen, Seo, Menzel, Borkowski, Schäffler (46. Lemmer), R. Meissner

Koparske towarstwo z Niskeje smědźeše so nad zbožom při losowanju w třećim kole sakskeho pokalneho koła wjeselić.

Dynamo pak bě wutoru jasny faworit. Hosćo wuprudźachu wot wšeho započatka wysoki ćišć. Róžk z praweje strony, třěleny wot Toma Bergera, přetwori Manuel Schäffler z hłowu k 1:0 (9.). Potom so dołho ničo strašne njesta a naraz z ničeho widźeše Tony Menzel dźěru w škiće Hornjołužičanow. Swobodnje stejacy Robin Meissner trjebaše bul jenož hišće do wrotow k 2:0 (29.) sunyć. Štyri mjeńšiny pozdźišo bě potom Dennis Borkowski na rjedźe. Po wulkotnej flance Tonyja Menzela zhłójčkowa Borkowski bul njedźeržomnje do wrotow k 3:0 (33.). Hišće do połčasa třěli Robin Meissner 4:0 (40.).

Sprawny dypk sej zdobyli

štwórtk, 02. nowembera 2023 spisane wot:

TSV Wjernarjecy –

SJ Chrósćicy II 2:2 (1:1)

Zestawa hosći: Škoda – T. Donat (72. Klemenc), Dórnik, Kola, K. Mark, Wencl, Wornar, Handrik (76. F. Mark), M. Donat, Rätze, Kř. Zahrodnik

Zašłu sobotu je so Chróšćan koparska rezerwa do Wjernarjec po­dała. Wuměnjenja njeběchu optimalne, wšako bě trawnik po dešćikach zašłych dnjow skerje žumpadło.

Serbska debata

nowostki LND