ANO „poražene“

srjeda, 17. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Praha (ČŽ/K/SN). Lěta je Hibanje njespokojnych wobydlerjow ANO we woprašowanjach wolerjow z 30 do 35 procentami dominowało, z lońšeje nazymy bywaše poněčimne padanje jeho akceptancy wobkedźbować, nětko je wone samo wo prěnje městno přišło. Najnowše zwěsćowanje wotmysłow wolerjow přez agentuturu Kantar, přewjedźene kónc januara/spočatk februara, wujewja, zo by nowa koalicija Piraća/STAN wólby sejma dobyła, nažnjawši 29,5 procentow hłosow. Z tym wuslědkom by wona hibanje premiera Andrea Babiša wo tři procenty za sobu wostajiła, kotrež by „jeno“ hišće 26,5 procentow dóstało. Tež druha nowa koalicija z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 je z 19,5 procentami ANO „na pjatach“. Do delnjeje komory parlamenta byštej hišće SPD z 10,5 procentami a KSČM z pjeć procentami zaćahnyłoj. ČSSD – nětčiši koaliciski partner ANO – by prěni raz wonka wostać dyrbjała, čućiwe „poniženje“ to za bohate na tradicije socialdemokratow. Wuspěch móhł opoziciji 8. a 9.
wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk