„Majestosć“ Duda skřiwdźeny

pjatk, 26. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Paragraf pólskeho chłostanskeho zakonika zbudźa mjezynarodny zajim

Waršawa. Hladajo na drastisce přiběracu ličbu natyknjenjow z koronu w Pólskej naprawy přećiwo wirusej zaso přiwótřa. Wot jutřišeho dyrbja wobchody meblow a twarske wiki na dwaj tydźenjej zawrěć, je minister za strowotnistwo Adam Niedzielski wčera wukazał. To samsne płaći za frizerske salony a kosmetiske studija. Tež pěstowarnje a žłobiki zawru. Wuwzaća płaća za hladanje dźěći medicinskeho personala a wěstotnych mocow. Tež Bože mšě nastupajo płaća nowe wobmjezowanja: Dowoleny je jedyn kemšer na 20 kwadratnych metrow. Biskopja su mjeztym připowědźili, zo chcedźa so z listom na wšitke wosady wobroćić a wěriwych namołwjeć, zo měli wukaz konsekwentnje dodźeržeć. Woblatko při swjatym woprawjenju dyrbjeli jenož hišće do ruki wudźěleć a nic, kaž je to mjez ­Polakami z tradiciju, na jazyk połožić.

Ličba koronainfekcijow je w susodnym kraju dźensa z 35 143 padami nowy rekord docpěła. Hakle wčera běchu 34 151 nowych natyknjenjow zwěsćili.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk