Hosćencarjo chětro wolóženi

srjeda, 19. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja za Serbske Nowiny z čěskeje stolicy

Praha. Kóžda króna, kotruž změje po tak dołho trajacej přestawce, změje za njeho wulki wuznam, powěda Michal Pomahač, wobsedźer małeje piwarnje w Kytínje. Tak bě minjena póndźela wězo za kóždeho čěskeho hosćencarja wuznamny dźeń. Po pjeć měsacach zadwělo­waneho čakanja a kompromisow kaž předawanje jědźow z woknom, smědźa zastupjerjo gastronomije nětko skónčnje zaso swojich swěrnych hosći posłužować. Wot 6 hač do 22 hodź. je jim we wobłuku najnowšich wolóženjow dowo­lene, znajmjeńša piwowu zahrodu abo terasu swojich lokalow hłódnym a lačnym wopytowarjam spřistupnjeć. Woni drje dyrbja w hosćencach aktualny koronatest sobu měć, štož njeje za wjetšinu problem. Češa dyrbja so tak a tak dwójce wob tydźeń na dźěle testować dać, tež ­sebjetesty su płaćiwe. Hač do poslednjeho wokomika pak njebě jasne, hač maja hosćencarjo sami wopytowarjow swojich lokalow testować. Po ćahatych jednanjach je čěske knježerstwo rozsudźiło, zo dyrbja policija a strowotniske zarjady tónle nadawk přewzać.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND