Lech Wałęsa dźěło pyta

srjeda, 19. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Waršawa (JBR/SN). Něhdyši pólski prezident Lech Wałęsa je w financnej nuzy. Kaž wón tele dny w rozhłosowym interviewje rjekny, bliži so plajće. Ma drje měsačnu prezidentsku rentu 6 000 złotych (1 500 eurow), štož pak je po jeho měnjenju přemało. Přerězna renta w Pólskej wučinja 2025 złotych (506 eurow). Mandźelska Danuta, hospoza, wjace wudawa, hač wón dóstawa. Wšitke jeho planowane přednoški w USA, Němskej a Italskej su koronawirusa dla wotprajene, 77lětny skorži. Kaž lawreat Měroweho Nobeloweho myta praji, je wón cyłkowny mytowanski pjenjez za twar jedneje chorownje přewostajił. Wšelake dary a suweněry Wałęsy wot wysokich politikarjow a organizacijow wšeho swěta chowaja dźensa w muzeju Częstochowskeho klóštra pawlinow. Tak je nětko chcyjo nochcyjo dźěłowy nawěšk do interneta stajił, wu­znawajo so jako „nazhonity přewodźer a wuběrny rěčnik“. Nadźija so tuž, zo přeproša jeho na firmowe abo tež swójbne zetkanja, hdźež móže zhromadne fota činić a awtogramy wudźěleć. ­„Pjenjezy su něhdy ke mni přišli, nětko dyrbju ja za nimi chodźić“, Wałęsa komentuje.
wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk