Tójšto wolóženjow w Čěskej

srjeda, 26. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja za Serbske Nowiny ze susodneho kraja

Praha. Nowy tydźeń woznamjenja za našich južnych susodow dalše přijomne změny. Minjenu póndźelu zetkachu so wuknjacy a studowacy skónčnje zaso w swojich kubłanišćach. Distancna wučba je nětko zańdźenosć, hač do wulkich prózdnin spočatk pražnika wuknu šulerki a šulerjo zaso po zwučenym wašnju w šulach. Na zastupjerjow poslednjeho lětnika gymnazijow a srjedźnych šulow je póndźelu hnydom najwažniši test jich šulskeje „karjery“ čakał – abiturne pruwowanje. Tak su so maturanća nad nadawkami w matematice a jendźelšćinje wězo porjadnje poćić dyrbjeli. Wutoru bě potom čěšćina na rjedźe a dźensa maja absolwenća ­pruwowacych wo swojich znajomosćach w cuzych rěčach přeswědčić. Za to móža sej po złoženych pruwowanjach dobry film w kinje abo snano dobru hudźbu w koncertnej hali lubić dać – tajke za­rjadowanja z hač do 500 wopytowarjemi w zawrje­nych rumnosćach su mjenujcy tohorunja zaso dowolene.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND