Ma Babiš z wobskóržbu ličić?

srjeda, 02. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja za Serbske Nowiny z čěskeje stolicy

Praha. Ličba infekcijow z koronawirusom w Čěskej dale woteběra. Njedźelu registrowachu strowotniske zarjady jenož hišće 113 nowonatyknjenjow. To je najmjenje wot 2. žnjenca minjeneho lěta. Sydomdnjowska incidenca wučinja tuchwilu třiceći padow na 100 000 woby­dlerjow, wobwod Karlovy Vary měješe ze štyrjomi padami najnišu, Zlínska woko­lina pak z 49 padami najwyšu hódnotu po cyłym kraju.

Tajkich dobrych powěsćow dla kiwaja Čecham dalše přijomne wolóženja. Tak smědźa wot póndźele, po wjace hač pjeć měsacach, hosćencarjo swojich wopytowarjow wonka kaž tež w nutřkownych rumnosćach swojich lokalow posłužować. Tež wobhospodarjerjo sawnow, wellnessowych oazow, kupjelow, diskotekow a kazinow móža so skónčnje zaso wopytowarjow nadźijeć. Přiwisnicy sporta dyrbja wězo płaćiwy negatiwny test wobsedźeć, šćěpjeni być abo wustrowjenje po infekciji dopokazać móc.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND