Pólske hospodarstwo dale rosće

póndźela, 21. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Susodny kraj so na 5. městno wikowanskich partnerow Němskeje dóstał

Berlin/Waršawa (RD/SN). „Pólska je loni Italsku wot pjateho městna na lisćinje najwjetšich hospodarskich partnerskich krajow Němskeje wutłóčiła. Jenož China, Nižozemska, USA a Francoska hišće před njej leža.“ To je Oliver Hermes, prezident wuchodneho wuběrka němskeho hospodarstwa, minjeny tydźeń na internetnje přewjedźenym lětnym schadźowanju gremija wozjewił. Strózbje wón doda, zo je­ cyłkowne mnóstwo dowožowanjow a wuwožowanjow susodneju krajow 123 miliardow eurow wučinjało, nimale trójce telko kaž wikowanje z Ruskej.

Pólske hospodarstwo, to wobkrućeja wšelake hospodarske instituty a dalše žórła, je koronapandemiju nimale bjez škody přetrało a je dale w pozběhu. Tak móžeše knježerstwowy šef Mateusz Mora­wiecki, kiž bě schadźowanju jako čestny hósć přišaltowany, hordźe zdźělić: „Smy 2020 jeničce spad nutřkokrajneho bruttoprodukta 2,7 procentow zwěsćili; to je jedna z najlěpšich hódnotow po cyłej Europskej uniji.“

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND