Raz tak raz hinak

pjatk, 09. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Praha (ČŽ/K/SN). Bychu-li w Čěskej nětko sejm wolili, by wólby ze 24,5 procentami koalicija Piraća/STAN dobyła, kaž wuchadźa z junijskeho zwěsćowanja agentury Kantar. Druhe městno by koalicija Spolu (ODS, KDU/ČL-TOP) 09) z 23,5 procentami wobsadźiła, a hibanje ANO by z 21,5 procentami třeće městno docpěło. Do sejma zaćahnyłoj byštej tež SPD z 12,5 procentami a hibanje Přísaha ze šěsć procentami. Pod pjeć procentami byštej wostałoj KSČM a dotal sobu knježaca ČSSD a byštej tak sejm misnyłoj. Analytikarjo Kantara wuzběhuja, zo je koalicija Piraća/STAN porno meji dwaj dypkaj zhubiła, zo zamó ANO měsacy trajacy spad zaborzdźić a zo bychu komunisća prěni raz zwonka parlamenta wostali.

Hinaši wobraz skići wuslědk junijskeho naprašowanja agentury CVVM. Po njej by ANO ze 24,5 procentami wólby dobyło, koaliciji Piraća/STAN a Spolu byštej z 22,5 a 19,5 procentami so z druhim a třećim městnom spokojić dyrbjałoj. Do sejma zaćahnyłoj byštej nimo SPD tež komunisća a socialdemokraća.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND