W prózdninach dale wuknyć

srjeda, 14. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Šwarna ličba šulerjow w susodnej Čěskej njewěnuje najrjeńši čas lěta jenož swojim hobbyjam, pućowanju abo tomu, cyle jednorje lěnjeho pasć. Woni wužiwaja wosebity program kubłanskeho ministerstwa, we wulkich prózdninach wšelake šulske lěhwa wopytać. Tam maja móžnosć, so na přichodne šulske lěto přihotować a sej runje tu wuknjensku maći­znu přiswojić, kotruž su za čas distanc­- neje wučby zakomdźili. Dalša wažna ­přičina, wěsty čas swojich prózdnin w tajkim lěhwje přežiwić, je składnosć, socialne kontakty z druhimi młodymi ludźimi pěstować. Ministerstwo za šulu a kubłanje spěchuje mjenowany program z wjacorymi milionami krónow.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND