Brüssel Pólskej ultimatum staja

pjatk, 23. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Zwada z Europskej uniju disciplinarneje komory dla

Waršawa. Komisija Europskeje unije je Pólskej w zwadźe wo zwoprawdźenje wusuda Europskeho sudnistwa ultimatum stajiła. Kraj ma rozsud Europskeho sudnistwa nastupajo dwělomnu disciplinarnu komoru hač do 16. awgusta dospołnje přesadźić a gremij rozpušćić, připowědźi wiceprezidentka komi­sije EU Věra Jourová w Brüsselu. Hewak hroža krajej pjenježne sankcije. Te móhli po prawi­dłach EU wšědnu pjenježnu pokutu wo­znamjenjeć, wo kotrejž rozsudźi Europske sudnistwo na zakładźe namjeta komisije EU. Dyrbjała-li so Pólska spjećować, móhła Europska unija pjenjezy z fondsa wzać, kotryž je za kraj předwidźany.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND