Wušparanja w Tokiju

srjeda, 28. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Ryby móža so wot drogow, kaž je to crystal meth, wotwisne stać, to zwěsćichu čěscy wědomostnicy. Tele w susodnym kraju jako pervitín znate wopojadło produkuja a konsumuja tam we wulkich mnóstwach. Zbytki wopojnych jědow, lěkow a dalšich chemikalijow namakaja swój puć přez wopłokowanske připrawy do připrawjernjow wody a wottam do čěskich rěkow a rěčkow. Ryby a dalše wódne žiwochi su tajkim jědojtym maći­znam wustajene a wot nich počasu samo wotwisne, kaž studija Čěskeje agrarneje uniwersity wujewja. Wosebje pola pstruhow su biologojo mylenja w zadźerženju wobkedźbowali. Ryby njemóža ani porjadnje žrać ani so na njepřihódne wuměnjenja w swojim žiwjenskim rumje nastajić.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND