„Režim Lukašenka prowokuje“

pjatk, 27. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Pólska planuje twar płotu na mjezy k Běłoruskej migrantow dla

Waršawa (dpa/SN). We wulkim chwatku so Pólska na to hotuje, na mjezy k Běłoruskej płót nastajić. Inženjerojo wójska su 2,50 metrow wysoku zawěru hižo planowali. Wojacy maja płót twarić, zdźěli zakitowanski minister Mariusz Błaszczak spočatk tydźenja w rozhłosu. Z dźěłami chcedźa ručež móžno započeć, wudospołni ministerski prezident Mateusz Morawiecki na swojim wopyće pola hranicarjow njedaloko Białystoka. Płót chce Pólska sama zapłaćić, pjenježnu podpěru z Brüssela žanu njetrjeba. 418 kilometrow dołha pólska mjeza k Běłoruskej je zdobom wonkowna Europskeje unije.

Natwar płotu móhł wjacore tydźenje a samo měsacy trać, Morawiecki rjekny. W prěnim rjedźe chcedźa něhdźe 190 kilometrow mjezy po krutym kraju zawěsćić. Tam, hdźež rěka Bug wobaj krajej dźěli, płót pozdźišo nastaja.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk