Poručeja třeće šćěpjenje

srjeda, 01. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Čěska je swoje wulkopósłanstwo w afghaniskej stolicy Kabulu nachwilnje za­wrěła. Diplomatiske zastupnistwo w pa­kistanskim Islamabadźe přewozmje někotre nadawki, rěka z čěskeho ministerstwa za wonkowne naležnosće. Na zbožo je so Čecham poradźiło wšitkich swojich diplomatow kaž tež 130 afghaniskich pomocnikow před talibanami wuchować.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk