Babiš we wuskosćach

srjeda, 06. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Kaž su wjacore tu- a wukrajne nowiny njedźelu wječor rozprawjeli, bě mjezynarodny zwjazk wotkrywacych žurnalistow w minjenych měsacach „tajne“ zamóženja wšelakich znatych politikarjow přepytował. Wuslědk jeho dokładnych rešeršow wučinja wjace hač 11,9 milionow brizantnych dokumentow, w kotrychž je tež čěski ministerski prezident Andrej Babiš naspomnjeny, kiž bě hižo časćišo korupcije podhladny.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk