Kajka to „bicarna konstrukcija“

štwórtk, 11. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Šćěpjenska kampanja a koaliciske zrěčenje Čechow tuchwilu chětro zaběratej

Praha (dpa/SN/JaW). Po zdaću ze šokowej terapiju chcedźa w Čěskej přećiwnikow šćěpjenja pře koronawirus pohnuć, zo so tola šćěpić dadźa. Předwčerawšim je knježerstwo susodneho kraja nawěškowu kampanju za šćěpjenje zahajiło, wobkrući čěske strowotniske ministerstwo powěsćerni dpa.

Rozžohnowacy so ministerski prezident Andrej Babiš rěčeše wo „brutalnej kampani“, kotraž je inspirowana z wostrózbjacych wobrazow a warnowanskich pokazkow na cigaretowych tyzkach. Prawdźepodobnje jedna so wo ­realne fota z chorownjow. Dotal bě strowotniske ministerstwo skerje so pozitiwneje motiwacije nadźijało, a to z hes­łom „Sadźimy dypk za koronawirusom“. Nětko pokazuja w nawěškach na přikład wobraz, kak na intensiwnej staciji mortweho do ćěłoweho měcha kładu. Pod wobrazom steji: „Wón měješe tójšto wurěčow.“ Dalši nawěšk zwobraznja kašć a pódla sadu: „Wona je šćěpjenje stajnje zaso wotstorkowała“.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk