„Wona móhła hišće žiwa być“

pjatk, 12. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Pólske žony protestuja na dróhach kraja za wotehnaće

Waršawa. Powěsć wo smjerći 30lětneje samodruheje, kotrejž su lěkarjo pomoc zapowědźili, cyłu Pólsku jima. Jednali běchu woni po rozsudźe wustawoweho sudnistwa. Wone bě loni zakoń wobzamknyło, zo dyrbja žony dźěćo porodźić, tež hdyž je ćežko zbrašene. Iza bě w 22. tydźenju samodruhosće do chorownje w šleskim měsće Pszczyna přišła. Tam lěkarjo zwěsćichu, zo drje je płód w žiwoće zbrašeny, dołhož pak jeho wutroba bije, žanoho wotehnaća njebudźe. Byrnjež žona wo pomoc prosyła, lěkarjo čakachu, doniž njeje dźěćo zemrěło. 24 hodźin pozdźišo tež Iza zemrě. Za swójbnych zemrěteje, kotraž je tak swoju dźewjećlětnu dźowku wosyroćiła, je cyle jasne: Lěkarjo su po předpisach na to čakali, zo płód w žiwoće maćerje wot samo zemrěje, město toho zo bychu mać wuchowali.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk