Medije: Hdy směmy k mjezy?

pjatk, 26. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Politika pólskeho knježerstwa korony dla a ćěkancam napřećo kritiku zbudźa

Waršawa. Postupowanje Pólskeje přećiwo koronawirusej zbudźa tele dny raznu kritiku opozicije w kraju. Jeje nawoda, předsyda Wobydlerskeje platformy Donald Tusk, je knježerstwu na nowinarskej konferency – widźomnje rozhorjeny – dospołne zaprajenje wumjetował. Wosebje wón šwikaše, zo knježerstwo poručenja poradźowanskeje komisije koronakrizu nastupajo ignoruje a tak dalšemu rozšěrjenju wirusa polěkuje.

Fachowcy běchu mjez druhim namjetowali strowotniski personal a wučerjow winowatostnje přećiwo wirusej šćěpić dać, dokelž matej tutej powołanskej skupinje k ludźom najwjace stykow. Minister za strowotnistwo Adam Niedzielski porno tomu rjekny, zo wobstejace naprawy dosahaja a zo měli so ludźo šćěpić dać, nahubniki wužiwać a so testować. Strategija je: kedźbować a wočaknyć.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND