Česća sej swojeho Ježíšeka

srjeda, 22. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Wjele Čechow nochce so hodowne swjaty dny praženeho karpa a přijomnych hodźin ze swójbnymi wzdać. To zwěsćichu w nadawku Čěskeho rozhłosa sobudźěłaćerjo instituta Median, kiž je znaty za swoje naprašowanja za měnjenjemi. „Hody – to su nałožki, swójbni a přećeljo, poprjančki a hodowny štom“, wjeseli so młoda žona z Prahi.

Prěni wupyšeny božodźěsćowy štom zyboleše so 1812 we wili Jana K. Liebicha, direktora Stavovskeho dźiwadła w Praze. Woblubowany nałožk so bórze po cyłym kraju rozšěrješe, a prěni hodowny štom na zjawnym naměsće móžachu wobydlerjo Plzenja w adwenće 1925 wobdźiwać. Ale tež čěske hodowne spěwy a dary su wjetšinje našich južnych susodow njeparujomny wobstatk swjatych dnjow.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND