Přiwótřene naprawy zahajili

srjeda, 29. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. W Čěskej płaća wot dźensnišeho přiwótřene naprawy hladajo na silwestersku nóc 2021. Hač do druheho januara smětej w hosćencach susodneho kraja maksimalnje dwě wosobje za jednym blidom sedźeć. Nowa škitna naprawa so wězo na swójby abo wjacore wosoby z jedneje domjacnosće njepoćahuje, informuje nowy strowotniski minister Vlastimil Válek.

Wotewrjenske časy lokalow pak nochce Válek wobmjezować, 2G-prawi­dło płaći samozrozumliwje tež za poslednju nóc stareho lěta. Gastronomiski personal ma z pomocu qr-kodea kontrolować, hač su wobdźělnicy wulkeho swjedźenja wustrowjeni abo šćěpjeni.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk