Lěpše móžnosće wukrajnikam

srjeda, 02. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Při ludličenju lěta 2021 w Čěskej běchu zwěsćili, zo tysacy dźěći z migraciskim pozadkom do tamnišich zakładnych šulow chodźa. Wone su so w susodnym kraju narodźili, abo su ze swojimi staršimi tam zapućowali. Dokelž doma mjez swójbnymi často hinašu rěč hač čěšćinu nałožuja, ma wjetšina z nich wulke ćeže, po wuchodźenju zakładneje šule – wona traje w Čěskej wosom lět – złožić přijimanske pruwowanja za kubłanišćo wyšeho schodźenka.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND