„Dary“ Pólskeje w Kijewje witali

pjatk, 04. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Ministerski prezident Morawiecki skići wojersku a humanitarnu pomoc

Waršawa. W konflikće wokoło Ukrainy su w Pólskej chětro dołho wahali, kak móhli najlěpje reagować. Hižo jewjachu so přesłapjene hłosy z Kijewa, zo njejsu z Pólskeje hišće ničo dóstali. To chcyše ministerski prezident Mateusz Morawiecki na kóždy pad změnić a je susodam na swojim wopyće w ukrainskej ­stolicy minjenu wutoru kopicu „darow“ připowědźił. W rozmołwje zakitowanski ­minister Oleksij Reznikow zhoni, zo chce Pólska Ukrainje wojersku a humanitarnu pomoc skićić. Tak sćele Waršawa wšelake kalibry municije za armeju, nimo toho tanki a lětadła wotwobarace rakety a k tomu słušace raketomjety. Humanitarna podpěra wobsteji w prěnim rjedźe z medicinskeho materiala a lěkow. Pječa ma so přichodne dny 29 nakładnych awtow z mjenowanymi pomocnymi srědkami do směra na Ukrainu nastajić. Nic naposledk Morawiecki swojemu hosćićelej přilubi, zo chcyła Pólska swoje składy zemskeho płuna z Ukrainu dźělić, dyrbjał-li ruski prezident Wladimir Putin krajej na kóncu tola hišće „płunowy ­honač“ zawjertnyć.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND