Wusyłaja w ukrainskej rěči

štwórtk, 17. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Čěski minister za nutřkowne naležnosće a zdobom zastupowacy minis­terski prezident Vít Rakušan chce skupinu ekspertow wutworić, kiž ma srjedźodobnu resp. dołhodobnu strategiju za zadomjenje ukrainskich ćěkancow wuwić. Politikar je wobydlerjow minjenu sobotu w Čěskim rozhłosu informował, zo maja na tutym projekće nimo wosom zastupjerjow nutřkowneho ministerstwa tež sobudźěłaćerjo njeknježerstwowych organizacijow a eksperća za mjezynarodne migraciske krizy dźěłać. Po słowach Rakušana nastanje w aprylu wosebity program, kiž ma Ukrainjanam pomhać so spěšnje do šulskeho, socialneho a strowotniskeho systema Čěskeje zarjadować. Přibližnje 105 0000 ludźi z krizoweho kraja su mjeztym w Čěskej registrowali, wjace hač połojca z nich su dźěći.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND