Wotstronjeja čerwjene hwězdy

pjatk, 22. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Wójna proces pospěša sowjetske wopomnišća w Pólskej wottwarjeć

Waršawa. W třoch městach Pólskeje su předwčerawšim, srjedu, pomniki za padnjenych sowjetskich wojakow wotstro­nili. Skazani dźěłaćerjo wuzběhnychu z kranami kamjentne stołpy z čerwjenej hwězdu, zo bychu wšelke dźěle do muzejow dowjezli. Oficialnje wšak su města Siedlec, Międzybłocie a Garncarsko jenož pólski zakoń wo „dekomunizaciji“ z lěta 2016 spjelnili. Zakoń zakazuje wšitke komunistiske symbole, kaž čerwjene hwězdy, wopon křižowaceju so hamora a serpa, čerwjene chorhoje runje tak kaž symbole a gesty totalitarnych režimow, kaž něhdyšeje hitlerskeje Němskeje.

Dale płaćiwe je porno tomu zrěčenje mjez Pólskej a Ruskej z lěta 1994, po kotrymž staraja so Polacy wo rowy padłych sowjetskich wojakow a nawopak Rusojo wo rowy pólskich wojakow na swojim teritoriju. Zakoń wo dekomunizaciji njeje tomu zadźěwał, zo je w Pólskej přeco hišće něhdźe 60 zdźěla dosć monumentalnych sowjetskich wopomnišćow. Města njejsu je dotal wotstronili, zwjetša nastawacych kóštow dla.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND