Mjenje nowych awtow

srjeda, 27. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Čěscy awtotwarcy su lětsa w prěnich třoch měsacach jasnje mjenje awtow produkowali hač w prěnim kwartalu zašłeho lěta. Cyłkowna produkcija wozow je so wo 18,9 procentow znižiła, zdźěli zwjazk awtomobiloweje industrije minjeny pjatk w Praze. Po aktualnych ličbach je lětsa jenož 269 090 nowych awtow čěske awtomobilowe twornje wopušćiło. Najwurazniše straty poćerpi firma Škoda Auto, w kotrejež produkciskich halach su dźěłaćerjo 27,8 procentow mjenje wozow zmontowali.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND