„Z pjasću wo blido dyrić“

pjatk, 10. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Předsyda PiS Jarosław Kaczyński sej znowa reparacije Němskeje žadał

Waršawa. Nawoda pólskeje knježaceje strony PiS Jarosław Kaczyński chcył krok po kroku swoje zastojnstwo jako wicepremier złožić a so přichodnje na nutřkopolitiske temy koncentrować. To je wón minjenu sobotu na konwenće strony njedaloko Waršawy připowědźił. Ze zjězdom zahaji PiS zdobom wólbny bój za klětuše wólby sejma, kotrež chcyła wona trěći króć za sobu dobyć.

W swojej narěči pod hesłom „Dobre knježerstwo w ćežkich časach“ Kaczyński spočatnje po zwučenym wašnju opoziciju pod nawodom Donalda Tuska raznje nadběhowaše. Tusk je po jeho měnjenju na wšitkich njedostatkach w kraju a samo na wójnje w Ukrainje wina, dokelž je ze swojej politiku ruskemu prezidentej Wladimirej Putinej napřećo „agresiju Ruskeje hakle zmóžnił“.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND