„Surowa běda na cyrkej přišła“

pjatk, 17. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Dale a mjenje Polakow so za duchowne a rjadniske powołanja zajimuje

Waršawa. Zajim Polakow za cyrkej, wosebje pak za duchowne a rjadniske powołanja dale woteběra. Tak to konserwatiwny tydźenik Do Rzeczy a liberalny tydźenik Polityka na podobne wašnje zwěsćatej.

Konserwatiwny tydźenik bě so mjez ludźimi prašał, a zwěsća w swojim najnowšim wudaću „dwaj narodaj – cyrkwinski a swětny“. Mjez druhim su so ­ludźi prašeli, što dźerža wo swjatych křižach w zjawnych twarjenjach, wo nabo­žinje w šulach abo wo wobdźělenju duchownych na statnych zarjadowanjach. Při tym so wukopa, zo su Polacy do dweju nimale jenak wulkeju lěhwow pačeni. 54 procentow ludźi chcyło křiže w zjawnosći zachować, 41 proc. wo nje njerodźi. Nabožinu w šulach sej 50 proc. woprašanych waži, 50 proc. nic. Zo su duchowni na zarjadowanjach stata prezentni, ma połojca ludźi za spomóžne, 42 procentow nochce jich tam widźeć. Wosom procentow njewě, što rjec.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND