Korupciska afera w Čěskej

srjeda, 22. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Tež Češa bědźa so z horcym wjedrom. Sobotu pokazowaše termometer w sewjeročěskim měsće Ústíju nad ­Labem 35,7 stopnjow, njedźelu pak ­docpěchu junijske temperatury nowy ­rekord. W Řežu blisko Prahi naměrichu 39 stopnjow. Tale hódnota přetrjechi samo hišće wysoke temperatury ze smažnika 2019, kotrež zwěsćichu tehdom w měsće Doksy. Tež w Praze dyrbjachu ludźo najhorcyši junijski kónc tydźenja scyła přetrać. W Klementinumje, hdźež měrja wot lěta 1775 temperatury, dokumentowachu 36,9 stopnjow.

Horcota knježi tuchwilu tež na politiskim polu. Minjenu srjedu su zastojnicy policajskeje centrale za bój přećiwo organi­zowanemu złóstnistwu běrow Petra ­Hlubučeka, zastupowaceho wyšeho měšćanosty Prahi přepytowali. Hišće samsny dźeń woteda wón wšitke swoje ­funkcije w stronje Stan, z kotrejež bu mjeztym wuzamknjeny.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND