Šulerjo maja třěleć nawuknyć

pjatk, 24. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Pólska zarjaduje wot 1. septembra nowy šulski předmjet zakitowanje

Waršawa. Wotstup Jarosława Kaczyńskeho ze zastojnstwa zastupowaceho ministerskeho prezidenta pólske medije tež dny po tym hišće zaběra. Kaczyński bě minjenu wutoru zastojnstwo złožił ­a chce so přichodnje po swójskich wuprajenjach jenož na skutkowanje jako předsyda knježaceje narodno-konserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć (PiS) koncentrować. Wón planuje přichodny čas po cyłej Pólskej jězdźić a wobydlerjow mobilizować, zo bychu so klětu nazymu při wólbach parlamenta za PiS rozsudźili. Kaczyński chcył tak po lěće 2015 třeći króć za sobu wólby dobyć. Přiwšěm je sej toho wědomy, zo njeje tajki wuspěch samo­zrozumliwy. Wólby 2019 bě strona PiS ze snadnym předskokom před opoziciju dobyła. W sejmje pak mjeztym žanu wjetšinu wjace nima a je nuzowana, sej pomocnikow mjez „njewotwisnymi“ zapósłancami pytać. Přećiwne strony su wosebje w městach jara sylne. Jich nawoda, bywši premier Donald Tusk, ma wuske styki k měšćanostam we Waršawje, Wrócławju a druhdźe, hdźež je opozicija dawno móc přewzała.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND