Miliardy eurow wot Němskeje

pjatk, 22. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Nawoda PiS Jarosław Kaczyński wobstawa na wotškódnjenjach za Pólsku

Waršawa. Jarosław Kaczyński, nawoda knježaceje narodno-konserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć (PiS) a bywši wicepremier w knježerstwje a jako tajki zamołwity za wěstotne naležnosće, so tele dny za swoju stronu runjewon wopruje. Čini to ze zaměrom, wólby parlamenta 2023 třeći króć za sobu dobyć a tak dalše štyri lěta knježić móc. Mjeztym dwaj měsacaj wón po kraju jězdźi a so ze swojimi přiwisnikami zetkawa. Zarjadowanja – zwjetša w mjeńšich městach – wotměwaja stajnje po samsnym mustrje. Přistup na žurle maja jenož prošeni a do toho přizjewjeni hosćo, kiž dyrbja wěstotne pruwowanje wobstać. Přećiwnicy Ka­czyńskeho su wuzamknjeni. Su-li ze swo­jimi hesłami a parolemi „přeagresiwni“, skazaja škitarjo nawody PiS policiju, ­kotraž demonstracije – kaž njedawno w Płocku – ze sylzopłunom rozpušća.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND