Architekt Milunić njeboh

srjeda, 21. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Ministerski prezident Petr Fiala je so w Londonje na žarowanskej swjatočnosći składnostnje smjerće kralowny Elizabeth II. we Westminster Abbey wobdźělił. Na statnym pohrjebje je politikar kralej Charlesej III. swoje sobužarowanje wuprajił. Póndźelu popołdnju je Fiala žurnalistow na nowinarskej konferency w čěskim wulkopósłanstwje tež wo tym informował, zo je noweho jendźelskeho krala wospjet do Prahi přeprosył.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND