Rusku so hižo njeprašeć

pjatk, 23. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Po tři lěta trajacych twarskich dźěłach su minjeny kónc tydźenja w Pólskej nowy Kanal přez kosu Wisły wotewrěli. Wón wotstroni starodawnu wotwisnosć Pólskeje wot Ruskeje, dokelž ma Pólska nětko direktny zwisk do přistawa w Elblągu. Wobswětoškitarjo kritizuja ekologiske škody, wšako leži kanal w přirodoškitnym pasmje.  Foto: dpa/Doris Heimann Po tři lěta trajacych twarskich dźěłach su minjeny kónc tydźenja w Pólskej nowy Kanal přez kosu Wisły wotewrěli. Wón wotstroni starodawnu wotwisnosć Pólskeje wot Ruskeje, dokelž ma Pólska nětko direktny zwisk do přistawa w Elblągu. Wobswětoškitarjo kritizuja ekologiske škody, wšako leži kanal w přirodoškitnym pasmje. Foto: dpa/Doris Heimann

Pólska z nowym kanalom při Baltiskim morju nětko njewotwisna

Waršawa. Z hoberskim statnym aktom su minjenu sobotu na brjoze Baltiskeho morja w Pólskej projekt poswjećili, kotryž ma knježerstwo za „strategiske“: nowy Kanal přez kosu Wisły (Kanał przez Mierzeję ­Wiślaną). Mjez wobdźělnikami zarjadowanja běchu statny prezident Andrzej Duda, ministerski prezident ­Mateusz Mora­wiecki, předsyda knježaceje strony PiS Jarosław Kaczyński kaž tež zastupnicy cyrk­winskeje wyšnosće a dalši wobdźělnicy.

Nowy kanal wotstroni wjelelětnu wotwisnosć Pólskeje wot Ruskeje. Dotal dyrbjachu Polacy Rusku wo dowolnosć prosyć, zo smědźa łódźe połkupu na ruskim boku njedaloko Kaliningrada wobjěć, zo bychu pólski přistaw Elbląg docpěli. Wuski přejězd leži 50 kilometrow sewjernje.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND