Komunalne wólby w Čěskej

srjeda, 28. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Wosme komunalne wólby wotměchu so minjeny kónc tydźenja w Čěskej. Nimo toho měješe na wosom milionow wólbokmanych składnosć, třećinu senatorow hornjeje komory parlamenta postajić. Hižo za čas hłosowanja pak rozprawjachu wjacori aktiwisća we wobwodźe Ústí nad Labem wo zranjenju wólbneho porjada. Tam su sej zastupjerjo wěstych stronow hłosy wot socialnje słabšich wobydlerjow za 300 krónow (12 eurow) kupili. Kupowanje hłosow njeje ničo njeznate w tutym regionje. Hižo po zańdźenych wólbach běchu hłosowanske postupowanje toho problema dla wospjetować dyrbjeli.

Tež w juhomorawskim Brnje zaběra so policija z pokiwami wólbnych aktiwistow, kotrež na to pokazuja, zo su njeznaći skućićeljo w nocy wot pjatka do soboty we wjacorych morawskich wobwodach hłosowanske lisćiki manipulowali. 46,1 procent wólbokmanych je so na wólbach wobdźěliło. Za nowych senatorow je 42,7 procentow namołwjenych wobydlerjow k wólbnemu kašćikej přišło. Druhe, rozsudźace koło wotměje so přichodny kónc tydźenja.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND