Norwegski płun do Pólskeje

pjatk, 30. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Nowa pipeline „Baltic Pipe“ njedaloko Szczecina swjatočnje wotewrjena

Waršawa. Pólska je minjenu wutoru wažnu kročel k wěstemu zastaranju swojich wobydlerjow ze zemskim płunom zwoprawdźiła. We wobłuku wulkeje swjatočnosće poswjećichu w Goleniowje njedaloko Szczecina nowy płunowód „Baltic Pipe“, kotryž transportuje płun z Norwegskeje. Pólski statny prezident And­rzej Duda, ministerski prezident Mateusz Morawiecki a danska ministerska prezidentka Mette Frederiksen płunowy honač symbolisce zhromadnje wotwjertnychu. Duda rjekny, zo je so z płunowodom „wulki són“ spjelnił. Morawiecki so wjeseleše, zo je nětko skónčnje „dominanca Ruskeje“ na polu zemskeho płuna přewinjena. Pólska hižo dlěši čas žadyn zemski płun z Ruskeje hižo njedóstawa a nětko tež wjace njetrjeba.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND