Hotuja so na najhórše scenarije

pjatk, 14. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Pólska da stare bunkry za pad ruskeho nadpada přihotować

Waršawa. Hladajo na wójnu Ruskeje přećiwo Ukrainje a z tym zwjazane strachi za Pólsku su tamnišim wohnjowym wobornikam přikazali, přepruwować cyłkownje 62 000 škitnych bunkrow, kotrež w kraju eksistuja. Bunkry pochadźeja zdźěla hišće z časa Druheje swětoweje wójny a z doby zymneje wójny. Wjele lět stare a njewužiwane twarjenja maja so tak přihotować, zo su w padźe ruskeho nadpada wužiwajomne. Bytostne je zastaranje z pitnej wodu, žiwidłami a lěkami. Dokelž maja w objektach runje 1,3 miliony ludźi městno, chcedźa přichodnje wšitke stacije podzemskeje železnicy, pincy wulkich nakupowanišćow a po­dobnych objektow za nuzowy staw přihotować. Po słowach nutřkowneho ministra Macieja Wąsika dyrbi so Pólska „na najhórše scenarije“ přihotować.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND