Myto Viadriny pólskej publicistce a zapósłanči

póndźela, 17. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Róža hrabinka von Thun und Hohenstein z mytom Viadriny  Foto: Heide Fest Róža hrabinka von Thun und Hohenstein z mytom Viadriny Foto: Heide Fest

Frankfurt n. W./Słubice (RD/SN). Za swoje wjelelětne zasadźenje na dobro Europy je pólska publicistka Róža hrabinka von Thun und Hohenstein, čłonka Europskeho parlamenta, minjeny štwórtk 21. myto Viadriny Europskeje uniwersity Viadriny w Frankfurće nad Wódru přijimowała. Myto spožča załožba Viadriny wosobinam, kotrež su sej nastupajo dorozumjenje mjez Němskej a Pólskej wosebite zasłužby zdobyli.

Při přepodaću myta wuzběhny jednaćelsce skutkowaca prezidentka Viadriny, prof. dr. Eva Kocher wosebitu róle Róže von Thun za němsko-pólske ale tež za europske dorozumjenje. „Sće swoje cyłe powołanske žiwjenje mysličce europskeje integracije wěnowała. Jako pólski hłós na dobro Europy přinošujeće we wu­znamnej měrje konstruktiwnemu dialogej wo přichodźe Europy.“ Myto 5 000 ­eurow dari Róža Thun załožbje Polska Gościnność (Pólska hóstliwosć), kotraž ćeknjenych ludźi w Pólskej podpěruje.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND