290 eurow za 5,5 kilometrow

srjeda, 19. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Čěscy politikarjo su reformowy plan za europsku azylowu a zapućowansku politiku zdźěłali. Vít Rakušan, minister za nutřkowne naležnosće, připowědźi krótko do zetkanja ministrow w Luxemburgu, zo chce jón pjatk w Brüsselu swojim kolegam w zastojnstwje předstajić. Dalša horca tema je přiběraca ličba ćěkancow na balkanskej čarje. Rakušan sej přeje, zo by Serbiska Europsku uniju hladajo na migraciju bóle podpěrowała. Tohodla chce so čěska delegacija z južnoserbskimi politikarjemi bórze w Běłohrodźe zetkać.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND