Symbol přećelstwa

srjeda, 02. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Tež w susodnym kraju knježachu kónc tydźenja za tuchwilny počas skerje přewysoke temperatury. W Husinecu w južnych Čechach naměrichu sobotu 23,8 stopnjow. To je wospjet nowy rekord, zdźěli Filip Smola z čěskeho Hydrometeorologiskeho Instituta (ČHMÚ). Hižo štwórtk a pjatk wjeselachu so Češa nad nadpřerěznymi temperaturami.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND